Standardinstallation

Standardinstallation luftluft

Nedanstående ingår i en standardinstallation av luftluftvärmepump:

 • Max installationshöjd av innedel 300cm ovan golv.

 • Max höjd av utedelen 100 cm från marknivån.

 • 1st Väggkonsoll med vibrationsdämpare av gummi.

 • 5m Isolerade kopparrör samt styrkabel mellan inne och utedel.

 • 5m Dräneringslang från innedel.

 • 5m kanal för att dölja rör på fasad.

 • 1st Vägganslutning för att dölja hål vid genomföring.

 • 1st vinkel, beroende på hur kanalen ska monteras.

 • 1st Håltagning trä/tegel/leca med max 40cm tjocklek i yttervägg.

 • Tätning av genomföring.

 • Vakuumsugning.

 • Provkörning med tryckmätning.

 • Elinkoppling till befintligt vägguttag inom 2 meter från utedel med egen säkring. Saknas el provkörs värmepumpen med förlängningskabel till ett jordat eluttag.

 • Grovstädning.

 • Genomgång med kund av funktioner i samband med installationen.

 Om det avviker mycket från standard, kontakta oss så kan vi hjälpa er