ROT-avdrag

Enligt Skatteverket:

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus.

Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för husarbete.

Hur stor reduktion?

Reduktionen på husarbeten (rotavdrag) är maximalt 30 procent på beloppet för arbetskostnaden inklusive moms till en kostnad om 50 000 kr per husägare.

Om det finns flera husägare på samma fastighet har alla detta individuella takbelopp.

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

En person måste deklarera för ungefär 26 000 kr i inkomst per månad för att det ska vara möjligt att få den maximala reduktionen.

Om inkomstskatten blir mindre än så blir också reduktionen för arbetet mindre.

Den överskjutande kostnaden kan bli kvarskatt.

Schablonberäkning vid ny eller utbyte av värmekälla då vi lämnar ett fastpris på installationen.

Nedan urklipp från skatteverket 2024-01-01

Om företaget utför totalentreprenad till fast pris går det att räkna ut arbetskostnaden enligt schablon. Kunden får då ett i förväg uppgjort pris för tjänsten där alla kostnader för entreprenaden ingår, till exempel arbete, maskinkostnad, material och resor. Så här ser schablonen för arbetskostnad ut:

  • Installation av vätska vattenvärmepump (till exempel bergvärme och fjärrvärme): 35 procent av den totala kostnaden.

  • Installation av luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump): 30 procent av den totala kostnaden.

  • Installation av solvärmesystem: 30 procent av den totala kostnaden.

  • Installation av vedpanna: 28 procent av den totala kostnaden.

  • Installation av elpanna, gaspanna, oljepanna eller pelletspanna: 24 procent av den totala kostnaden.

Din kund kan sedan få rotavdrag med 30 procent av denna arbetskostnad.

Exempel

Pris totalentreprenad, luftvärmepump: 20 000 kronor
Arbetskostnad enligt schablon 30 %: 20 000 kronor × 0,30 = 6 000 kronor
Rotavdrag 30 %: 6 000 kronor × 0,30 = 1 800 kronor

För  bergvärme 35% av den totala kostnaden beräknas vara arbetskostnad