Standardinstallation
Standardinstallation luftluft
Standardinstallation Frånluft

Bergvärmepump

Nedanstående ingår i en standardinstallation av utbyte bergvärmepump:

Innan installation kontaktar vi er för att säkerställa att vi kan installera enligt önskemål.

 • Leverans av ny bergvärmepump.

 • Om installation endast avser bergvärmepump utan tank, kopplar vi in oss mot befintlig tank.

 • Demontering, sanering och bortforsling av gammal bergvärmepump.

 • Installation sker mot befintlig energibrunn, vi förutsätter att det är Etanol i energibrunnen, om det ej är Etanol utan glykol i energibrunnen måste vi veta det innan installation. 

 • Komplett installation av el och vvs med behörig personal.

 • Nya expansionskärl i plåt både mot värmesystem och mot energibrunn.

 • Montering av magnetitsmutsfilter för att få bort partiklar i värmesystemet.

 • Montering av automatiskavluftare på värmesystemet för enklare handhavande.

 • Byte av utegivare, vi använder befintlig kabel.

 • Finns innegivare sedan tidigare monteras denna mot befintlig kabel.

 • Finns strömkännare sedan tidigare monteras denna mot befintlig kabel.

 • Genomgång av värmepump med kund, om kund är hemma vid installationstillfället.

Om det avviker mycket från standard, kontakta oss så kan vi hjälpa er med en nyckelfärdig offert efter hembesök.

Luftluftvärmepump

Nedanstående ingår i en standardinstallation av luftluftvärmepump:

Innan installation kontaktar vi er för att säkerställa att vi kan installera enligt önskemål.

 • Max installationshöjd av innedel 260 cm ovan golv.

 • Max höjd av utedelen 100 cm från marknivån.

 • 1st Väggkonsoll med vibrationsdämpare av gummi.

 • 6m Isolerade kopparrör samt styrkabel mellan inne och utedel.

 • 6m Dräneringslang från innedel.

 • 6m kanal för att dölja rör på fasad.

 • 1st Vägganslutning för att dölja hål vid genomföring.

 • 1st vinkel, beroende på hur kanalen ska monteras.

 • 1st Håltagning trä/tegel/leca med max 40cm tjocklek i yttervägg.

 • Tätning med genomföringskitt av genom yttervägg, Trolleflex.

 • Vakuumsugning.

 • Provtryckning av installation.

 • Elinkoppling till befintligt vägguttag inom 2 meter från utedel med egen säkring.

 • Saknas el provkörs värmepumpen med förlängningskabel till ett jordat eluttag.

 • Vi kan även ombesörja elinstallationen separat i samband med bokning av installationen.

 • Grovstädning, embalage, soppor och eventuell gammal värmepump lämnas kvar..

 • Genomgång av värmepump med kund, om kund är hemma vid installationstillfället.

 Om det avviker mycket från standard, kontakta oss så kan vi hjälpa er med en nyckelfärdig offert efter hembesök.

Frånluftsvärmepump

Nedanstående ingår i en standardinstallation av frånluftsvärmepump:

Innan installation kontaktar vi er för att säkerställa att vi kan installera enligt önskemål.

 • Leverans av ny frånluftsvärmepump.

 • Demontering, sanering och bortforsling av gammal frånluftsvärmepump.

 • Komplett installation av el och vvs med behörig personal.

 • Byte av utegivare, vi använder befintlig kabel.

 • Finns innegivare sedan tidigare monteras denna mot befintlig kabel.

 • Finns strömkännare sedan tidigare monteras denna mot befintlig kabel.

 • Genomgång av värmepump med kund, om kund är hemma vid installationstillfället.

    Extra som kan vara bra:

 • Om det är länge sedan rengöring och injustering gjordes rekommenderar vi detta.

 • Rengöring och injustering av ventilationskanaler med protokoll.

Om det avviker mycket från standard, kontakta oss så kan vi hjälpa er med en nyckelfärdig offert efter hembesök.

Luftvattenvärmepump

Nedanstående ingår i en standardinstallation av luftvattenvärmepump:

Innan installation kontaktar vi er för att säkerställa att vi kan installera enligt önskemål.

 • Leverans av ny luftvattenvärmepump.

 • Demontering, sanering och bortforsling av gammal värmekälla.

 • Inomhusdelen placeras där gammal värmekälla har varit placerad.

 • Utomhusdelen placeras på markplattor på plant underlag inom 5 meter från inomhusdelen.

 • Komplett installation av el och vvs med behörig personal.

 • Montering av magnetitsmutsfilter för att få bort partiklar i värmesystemet.

 • Montering av automatiskavluftare på värmesystemet för enklare handhavande.

 • Byte av utegivare, vi använder befintlig kabel.

 • Finns innegivare sedan tidigare monteras denna mot befintlig kabel.

 • Finns strömkännare sedan tidigare monteras denna mot befintlig kabel.

 • Genomgång av värmepump med kund, om kund är hemma vid installationstillfället.

 Om det avviker mycket från standard, kontakta oss så kan vi hjälpa er med en nyckelfärdig offert efter hembesök.